تولید کفپوش اپوکسی

رزین های اپوکسی یکی از رایج ترین واکنش های بین اپی کلروهیدین (ECH) و بیس فنول است که به تولید کفپوش اپوکسی کمک میکند. که ممکن است ماده دومی موجود نباشد و توسط دیگر مواد خام مانند گلیکول آلیفاتیک ، فنل و کرزول ساخته شوند که جایگزین برای تولید رزین های خاص هستند . رزین می توانند چه در […]