مدیریت پیمان کاری در بهشهر و شمال کشور

-مشارکت در ساخت,پیمانکاری ساختمان,طراحی و نظارت پروژه های تجاری,صنعتی و مسکونی

-احیای بافت فرسوده

اجرای کفپوش سه بعدی و سقف کشسان مازندران شمال بهشهر